Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Kelmės rajono Kalniškių IV smėlio ir žvyro telkinio naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas)