Ištrauka iš profesoriaus Michael A. Fullen nepriklausomo mokslinio ekspertinio Skarabaeus projekto (No. J05-LVPA-K-01-0095) vertinimo 

IŠVADŲ SANTRAUKA

Atidžiai išnagrinėjus 2019 m. ir 2020 m. duomenis ir stebėjimus, buvo padarytos šios išvardintos išvados:

 1. Kadangi „Scarabaeus“ sistemoje naudojamas palyginti mažas dirvožemio kondicionieriaus kiekis (apie 20% įprasto lauko naudojimo), tuomet transporto išlaidos iš telkinio (kur išgaunamas sapropelis ) į rinką (t. y. į sausringas/ardines šalis) yra finansiškai perspektyvios.
 1. Kadangi maždaug 95% šviežio sapropelio svorio sudaro vanduo, būtinas nuvandeninimas norint pasiekti perspektyvias transporto išlaidas ir išlaikyti esmines melioranto savybes. „B3 Snowgun“ (užpatentuotas projekto vadovo P.Steponavičiaus) yra veiksmingas pradinis vandens pašalinimo proceso etapas, sumažinantis bendrą vandens kiekį nuo maždaug 95% iki maždaug 55%.
 1. Melioranto pagaminto iš sapropelio ir durpių naudojimas pagerino dirvožemio maistinių medžiagų būklę, suteikė dirvožemiui organinių medžiagų, pagerino dirvožemio drėgmės sulaikymą ir sumažino dirvožemio pH iki augalininkystei tinkamo lygio. Taigi modifikuotas dirvožemis buvo perspektyvus substratas augalininkystei.
 1. Meliorantas pagamintas iš sapropelio, įvestas per „Scarabaeus“ sistemą (10,6 t / ha), buvo toks pat veiksmingas kaip ir tradiciniu būdu įterpiamo 60 t / ha palaikant dirvožemio derlingumą būtiną pasėlių auginimui. Be to, yra įrodymų, kad mažiau maistinių medžiagų išplaunama iš Scarabaeus sistema apdoroto dirvožemio, ypač mažiau išplaunama azoto.
 1. Dirvožemio meliorantų įterpimas į tikslinį gylį pasirodė esąs veiksmingas žymiai padidinant, kukurūzų, lauko pupų, paprastųjų pupelių, bulvių, kopūstų, raudonųjų burokėlių, salierų ir porų (2019 m.) ir salotų, kukurūzų, svogūnų, paprastųjų pupelių, kopūstų, porų, lauko pupų ir raudonųjų burokėlių derlių (2020 m.).
 1. Meliorantas, įterptas 10-15 cm gylyje apsaugo medžiagą nuo tolimesnių (3-4 metus) negilios kultivacijos/, sėjos ar derliaus nuėmimo procesų. Taip pat meliorantas apsaugomas nuo saulės poveikio ir erozijos (vandens ir vėjo). Vadinasi, įterpto melioranto vientisumas lieka nepakitęs.
 1. Kai kuriais atvejais pasėlių šaknų sistema neprasiskverbė į kondicionieriumi praturtintą žemesnį viršutinio dirvožemio sluoksnį. Todėl reikšmingas pasėlių poveikis nebuvo pastebimas morkoms 2019 m. arba ridikėliams ar bulvėms 2020 m. Progresas reikalauja kruopštaus melioranto gylio suderinamumo su pasėlių charakteristikom.
 1. Scarabaeus sistema pasirodė esanti veiksminga labai smėlingose, bendrai, augalų vegetacijai netinkamose dirvose. Tai įrodo, kad sistema gali pasirodyti veiksminga panašiuose dirvožemiuose (t.y. „Arenosols“) Pasaulio etaloninių biurų sistemoje; Europos Komisija, 2019). Tinkamos agrarinės aplinkos sąlygos gali būti taip pat ir smėlingose dirvožemiuose aridinėse zonose, esant laistymo ir/ar maitninimo (trašų tiekimo) sistemoms.
 1. Eksperimentuose buvo naudojami dirvožemio kondicionieriai buvo sapropelio mišiniai su durpėmis. Įrodymai rodo, kad sistema gali pasirodyti veiksminga įvairius dirvožemio apdorojimo būdus, kai reikalingas tikslingai nedidelis dirvožemio gylio taikymas.
 1. Bendrai (paėmus) pramoninis „Scarabeus“ prototipas turėjo palyginti didesnę/puikesnę pasėlių reakciją nei laboratorinis „Scarabeus“ prototipas.
 1. Tiesioginis dirvožemio apdirbimo poveikis dirvožemio biotai buvo akivaizdus naudojant dirvožemio meliorantus pagamintus iš sapropelio. 2019 m. imtuose dirvožemio mėginiuose sapropelis žymiai padidino dirvožemio kvėpavimą/oro laidumą ir fermentinį aktyvumą. Taip pat buvo įrodymų, kad vystosi simbiotinis aktyvumas, skatinantis azoto fiksavimą, siejamą su sapropelio ir ankštinių augalų, lauko pupų bei paprastųjų pupelių sąveika. Kiti dirvožemio mėginiai buvo paimti iš 0-20 cm, 2020-11-06. Statistiškai reikšmingas (P <0,001) melioranto pagaminto iš sapropelio poveikis dirvožemio mikrobų populiacijoms (įskaitant amonifikuojančių ir nitrifikuojančių bakterijų kolonijas ir 10 dirvožemio grybelių taksonų).  Apskritai apadorojimas padidino kultivuojamų bakterijų populiaciją 150 kartų, o dirvožemio grybų - 10 kartų. Reikšmingas poveikis (P <0,001) buvo pastovus keturiuose pasėlų mėginiuose (pupose, poruose, bulvėse ir kukurūzuose) ir buvo stipriausias viršutiniame dirvožemio sluoksnyje, susijusiame su porų pasėliais.
 1. Įrodymai patvirtina prielaidą, kad „Scarabaeus“ sistema nusipelno paramos, tolimesnių tyrimų ir investicijų. Sistema turi potencialą pagerinti agrarinės aplinkos sąlygas smėlingose nederlingose dirvose esant įvairioms klimato sąlygoms. Todėl „Scarabaeus“ sistema galėtų pasirodyti perspektyvus produktas, ir būti parduodama tiek Lietuvos vidaus žemės ūkio rinkoje, tiek tarptautinėje agrotechnikos rinkoje.

Pilnas ekspertinis vertinimas