1. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitas 2022 m.

2022-12-20 d. Informacija apie parengtą Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio naudojamo ploto išplėtimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą: PAV ataskaitos I tomas, II tomas, III tomas, IV tomas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (neviešinamas) grafiniai priedai, Informacinis pranešimas (atnaujintas).

2022-06-27 d. Informacija apie parengtą Kauno rajono Zapyškio smėlio ir žvyro telkinio III sklypo naudojamo ploto išplėtimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą: PAV ataskaitos I tomas, II tomas, III tomas, Informacinis pranešimas.

2022-07-28 d. Informacija apie parengtą Menčių klinties telkinio naujo ploto planuojamos išteklių gavybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą: PAV ataskaitos I tomas, II tomas, III tomas, 1, 2, 3, 4 grafiniai priedai, Oro taršos modeliavimas ir vertinimas, Informacinis pranešimas.

2022-08-22 d. Informacija apie parengtą Kantvainių smėlio ir žvyro telkinio naujų plotų įsisavinimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą: PAV ataskaitos I tomas, II tomas, III tomas, IV tomas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 grafiniai priedai, Oro taršos modeliavimas ir vertinimas, Informacinis pranešimas.

2. Informacija apie parengtas ir patvirtintas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2022 m.

2022-06-21 d. Informacija apie parengtą Juodbalių smėlio ir žvyro telkinio planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą: PAV programa, 1, 2 grafiniai priedai, Informacinis pranešimas

2022-02-17 d. Informacija apie parengtą Kantvainių smėlio ir žvyro telkinio naujų plotų įsisavinimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą: PAV programa, 1, 2 grafiniai priedai, Informacinis pranešimas

2022-02-21 d. Informacija apie parengtą Menčių klinties telkinio naujo ploto planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą: PAV programa, Informacinis pranešimas

2022-05-02 d. Informacija apie patvirtintą Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio naudojamo ploto išplėtimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą: PAV programa.

3. Pranešimai apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią 2022 m.

2022-05-02 d. Pranešimas apie Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio naudojamo ploto išplėtimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo pradžią: informacinis pranešimas, apžvalginis planas, kadastro ištrauka.

2022-05-23 d. Pranešimas apie Kauno rajono Zapyškių smėlio ir žvyro telkinio III sklypo naudojamo ploto išplėtimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo pradžią: informacinis pranešimas, apžvalginis planas, ortofotografinis planas.