PAV viešinimas

1. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitas 2022 m.

 

2. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2022 m.

2022-01-16 d. Informacija apie parengtą Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio naudojamo ploto išplėtimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą: PAV programa, Informacinis pranešimas.