UAB "GJ Magma" trumpas pristatymas

ESFIVP I 1

Nuo 2019 metų  įmonė vykdo  LVPA Projektą Nr. J05—LVPA-K-04-0095 „Scarabaeus žemės ūkio mašinos moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra“, kurio tikslas sukurti žemės ūkio mašinos „Scarabaeus“ pramoninį prototipą, skirtą trąšas ar meliorantą įterpti lokaliai į dirvos apatinį sluoksnį ir/ar podirvį, to pasėkoje  iki 5 kartų sumažinant įterpiamų trąšų ar melioranto kiekį, tikslu efektyviu būdu sukurti derlingo dirvožemio agronomines savybes degradavusiuose ar smėlinguose dykumų dirvožemiuose. Moksliniais konsultantais šiame projekte dalyvauja Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūko akademijos ir Latvijos žemės ūkio universiteto mokslininkai. Metodines praktinio taikymo konsultacijas vykdo Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos mokslininkai, kurie turi 5 metų praktinį patyrimą panaudojant meliorantą/trąšas iš sapropelio regeneruoti degradavusį ir dykumėjimo paveiktą dirvožemį aridinėse zonose. Projekto vadovas Petras Steponavičius,  Projekto mokslinis vadovas dr. Ginutis Juozapavičius. Kuriamos žemės ūkio mašinos Scarabeus lauko bandymai  yra vykdomi Serapiniškių žvyro karjere.


 Parsisiuntimai:

Lauko bandymai Serapiniškių žvyro karjere 2020

Sapropelio mokslinė-analitinė apžvalga

Žemės ū9kio mašina "Scarabaeus" vizualizacija